BİLDİRİMİZ

Biz dünyanın dört bir tarafında yaşayan, çalışan, üreten ve başarılarımızla Türkiye’yi temsil eden akademisyenler ve bilim insanları olarak Türkiye’deki kardeşlerimizin ve dostlarımızın, Taksim Gezi Parkı’nı korumayı amaçlayan barışcıl protestolarını destekliyor ve bu esnada maruz kaldıkları polis şiddetini kınıyoruz. İsmimizle, cismimizle yüzlerce, binlerce akademisyen kendi sesimizi duyurmak için buradayız.

27 Mayıs’ta başlayan Gezi Parkı Direnişi, geldiğimiz noktada Gezi Parkı’nı korumaktan öteye geçmiş ve bir insan hakları, ifade özgürlüğü ve katılımcı demokrasi mücadelesine dönüşmüştür. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yüzbinlerin sokaklara akmasıyla devam eden bu mücadelede polisin tazyikli su, biber gazı, plastik mermi ve cop kullanmak suretiyle kendi vatandaşına uyguladığı, resmi açıklamayla 3 kişinin ölümüne, en az 5.000 kişinin yaralanmasına ve daha bir çoklarının gazdan olumsuz etkilenmesine yol açan aşırı şiddetin hiçbir gerekçesi veya açıklaması olamaz. Twitter ve diğer sosyal medyada yer alanlar dahil, kişilerin görüşlerini dile getirmekten dolayı gözaltına alınmaları ve fişlenmeleri kabul edilemez. Barışçıl biçimde düşüncesini dile getirmek demokratik bir ülkede her vatandaşın anayasal hakkıdır. Hatırlatmak isteriz ki bu hak Türkiye Cumhuriyeti anayasasında da yeralmaktadır.

Bunlara ek olarak, Gezi Parkı Direnişi’nin yarattığı çoğulcu diyalog ortamında daha da belirginleşen, ülkemizde son yıllarda giderek artan insan hak ve özgürlükleri ihlallerini ve bu ihlallere eşlik eden korku ve dayatma kültürünü endişeyle takip ediyoruz. Kadın haklarına ve bedenine, LGBTT haklarına, yaşam tarzlarına, azınlık haklarına ve doğaya yapılan sert müdahaleler ve baskılar demokrasi ilkeleri ile örtüşmemektedir. Düşünce özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün, vicdan özgürlüğünün ve ayrımcılık yapmamak kaydıyla görüş farklılıklarının her demokratik toplumun temeli olduğunu bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz. Türkiye hükümeti, altında imzası bulunan uluslararası anlaşmalar ve evrensel insan hakları çerçevesinde bu haklara saygı göstermek zorundadır.

Ayrıca yaşananlar karşısında Turkiye’deki ana akım medyanın sessizliğini, tutarsızlığını ve tarafgirliğini de şiddetle kınıyoruz. Biz yurtdışında sosyal medya ve yabancı haber kanalları üzerinden olaylar hakkında ayrıntılı bilgi alabilirken, ülkemiz insanlarına Türkiye ana akım medyasının yaşananları sansürleyerek veya önemsizleştirerek aktarması bizlerde infial yaratmaktadır. Türkiye halkının, yüzbinlerce kişinin katıldığı bu olayları her yönüyle görmeye ve anlamaya ve bu tür yayınları yapabilecek bağımsız bir medyaya hakkı vardır.

Biz akademisyenler ve bilim insanları olarak, başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi Parkı Direnişi bağlamında sürdürülen protestoları küçümseyen ve marjinalleştiren söylemini reddediyor, bunun demokratik bir halk hareketi olduğunun altını çiziyoruz. Gezi Parkı direnişçilerinin istekleri ile paralel olarak, Gezi Parkı’nın park olarak kalmasını, halen yaşanan baskı ve polis zulmünün hemen sona ermesini, gözaltındakilerin tıbbî ihtiyaçlarının karşılanmasını ve anayasal savunma haklarının güvence altına alınmasını, ayrıca hiçbir şiddete karışmadığı halde sırf barışcıl gösteri hakkını kullandığı için gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını, orantısız güç kullanan ve şiddete göz yuman sorumlulardan hesap sorulmasını ve katılımcı demokrasi kültürünün hızla hayata geçirilmesini talep ediyoruz.

İlaveten: Bu metni kaleme aldığımız şu dakikalarda Türkiye’den iç karartıcı haberler gelmeye maalesef devam etmektedir. Bu sabah (11 Haziran 2013) polis bir kez daha kaba güç kullanarak Taksim Gezi Parkı’na müdahale etmiştir, halen sürmekte olan olaylarda bazıları ciddi olmak üzere yüzlerce gencimiz yaralanmıştır. Bu durumdan derin üzüntü duyuyor, hükümeti derhal Gezi Parkı’na ve Türkiye’nin farklı noktalarındaki barışcıl gösterilere yapılan polis müdahalesini durdurmaya davet ediyoruz. Yine bugün Çağlayan Adliyesi’nde adaletin güvenceleri olan avukatlarımıza polis tarafından reva görülen, hukuk dışı sert muamelenin kesinlikle kabul edilemez olduğunu, bu tip görüntülerin demokratik bir hukuk devleti olma iddiasındaki ülkemize yakışmadığını ve derhal son bulması gerektiğini tüm dünyaya ilan ediyoruz.

Bu vesileyle son iki haftadır şiddete maruz kalan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Direnişinizi Türkiye dışında da yankılatmaya, ilk günkü inancımız ve kararlılığımızla yanınızda durmaya devam edeceğiz.

Gezi’yle Direnen Akademisyenler / Academics for Gezi

Bir akademisyen olarak demokrasiye çağrı bildirisine katılıyorum.

Biz dünyanın dört bir tarafında yaşayan, çalışan, üreten ve başarılarımızla Türkiye’yi temsil eden akademisyenler ve bilim insanları olarak Türkiye’deki kardeşlerimizin ve dostlarımızın, Taksim Gezi Parkı’nı korumayı amaçlayan barışcıl protestolarını destekliyor ve bu esnada maruz kaldıkları polis şiddetini kınıyoruz. Bazı tanımadığımız kişilerin, Amerika’da yaşayan Türkiyeli akademisyenler adına, bizim adımıza, basına yapmış olduğu aksi yöndeki açıklamaları kabul etmiyoruz. İsmimizle, cismimizle yüzlerce, binlerce akademisyen kendi sesimizi duyurmak için buradayız.

27 Mayıs’ta başlayan Gezi Parkı Direnişi, geldiğimiz noktada Gezi Parkı’nı korumaktan öteye geçmiş ve bir insan hakları, ifade özgürlüğü ve katılımcı demokrasi mücadelesine dönüşmüştür. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yüzbinlerin sokaklara akmasıyla devam eden bu mücadelede polisin tazyikli su, biber gazı, plastik mermi ve cop kullanmak suretiyle kendi vatandaşına uyguladığı, resmi açıklamayla 3 kişinin ölümüne, en az 5.000 kişinin yaralanmasına ve daha bir çoklarının gazdan olumsuz etkilenmesine yol açan aşırı şiddetin hiçbir gerekçesi veya açıklaması olamaz. Twitter ve diğer sosyal medyada yer alanlar dahil, kişilerin görüşlerini dile getirmekten dolayı gözaltına alınmaları ve fişlenmeleri kabul edilemez. Barışçıl biçimde düşüncesini dile getirmek demokratik bir ülkede her vatandaşın anayasal hakkıdır. Hatırlatmak isteriz ki bu hak Türkiye Cumhuriyeti anayasasında da yeralmaktadır.

Bunlara ek olarak, Gezi Parkı Direnişi’nin yarattığı çoğulcu diyalog ortamında daha da belirginleşen, ülkemizde son yıllarda giderek artan insan hak ve özgürlükleri ihlallerini ve bu ihlallere eşlik eden korku ve dayatma kültürünü endişeyle takip ediyoruz. Kadın haklarına ve bedenine, LGBTT haklarına, yaşam tarzlarına, azınlık haklarına ve doğaya yapılan sert müdaheleler ve baskılar demokrasi ilkeleri ile örtüşmemektedir. Düşünce özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün, vicdan özgürlüğünün ve ayrımcılık yapmamak kaydıyla görüş farklılıklarının her demokratik toplumun temeli olduğunu bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz. Türkiye hükümeti, altında imzası bulunan uluslararası anlaşmalar ve evrensel insan hakları çerçevesinde bu haklara saygı göstermek zorundadır.

Ayrıca yaşananlar karşısında Turkiye’deki ana akım medyanın sessizliğini, tutarsızlığını ve tarafgirliğini de şiddetle kınıyoruz. Biz yurtdışında sosyal medya ve yabancı haber kanalları üzerinden olaylar hakkında ayrıntılı bilgi alabilirken, ülkemiz insanlarına Türkiye ana akım medyasının yaşananları sansürleyerek veya önemsizleştirerek aktarması bizlerde infial yaratmaktadır. Türkiye halkının, yüzbinlerce kişinin katıldığı bu olayları her yönüyle görmeye ve anlamaya ve bu tür yayınları yapabilecek bağımsız bir medyaya hakkı vardır.

Biz yurtdışında yaşayan Türkiyeli akademisyenler ve bilim insanları olarak, başbakan Tayyip Erdoğan’ın Gezi Parkı Direnişi bağlamında sürdürülen protestoları küçümseyen ve marjinalleştiren söylemini reddediyor, bunun demokratik bir halk hareketi olduğunun altını çiziyoruz. Gezi Parkı direnişçilerinin istekleri ile paralel olarak, Gezi Parkı’nın park olarak kalmasını, halen yaşanan baskı ve polis zulmünün hemen sona ermesini, gözaltındakilerin tıbbî ihtiyaçlarının karşılanmasını ve anayasal savunma haklarının güvence altına alınmasını, ayrıca hiçbir şiddete karışmadığı halde sırf barışcıl gösteri hakkını kullandığı için gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını, orantısız güç kullanan ve şiddete göz yuman sorumlulardan hesap sorulmasını ve katılımcı demokrasi kültürünün hızla hayata geçirilmesini talep ediyoruz.

İlaveten: Bu metni kaleme aldığımız şu dakikalarda Türkiye’den iç karartıcı haberler gelmeye maalesef devam etmektedir. Bu sabah (11 Haziran) polis bir kez daha kaba güç kullanarak Taksim Gezi Parkı’na müdahele etmiştir, halen sürmekte olan olaylarda bazıları ciddi olmak üzere yüzlerce gencimiz yaralanmıştır. Bu durumdan derin üzüntü duyuyor, hükümeti derhal Gezi Parkı’na ve Türkiye’nin farklı noktalarındaki barışcıl gösterilere yapılan polis müdahelesini durdurmaya davet ediyoruz. Yine bugün Çağlayan Adliyesi’nde adaletin güvenceleri olan avukatlarımıza polis tarafından reva görülen, hukuk dışı sert muamelenin kesinlikle kabul edilemez olduğunu, bu tip görüntülerin demokratik bir hukuk devleti olma iddiasındaki ülkemize yakışmadığını ve derhal son bulması gerektiğini tüm dünyaya ilan ediyoruz.

Bu vesileyle son iki haftadır şiddete maruz kalan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Direnişinizi Türkiye dışında da yankılatmaya, ilk günkü inancımız ve kararlılığımızla yanınızda durmaya devam edeceğiz.

[signature]

1,848 signatures

Arkadaşlarınla paylaş / Spread the word

   


Katılan akademisyenler / Signatures
1,848Ercan AltinsoyDresdenGermanyTechnische Universität Dresden, Doc. Dr.Ağu 27, 2013
1,847Güler KalayMoskovaRusya FederasyonuLamanosov Moskova Devlet Üniversitesi / Siyaset Bilimi Fakültesi / PhD Ağu 20, 2013
1,846Dieter RehderHamburgGermanyChemistry Department, University of Hamburg, Prof. Dr.Ağu 15, 2013
1,845Kadri ÖzcanAdanaTürkiyeProf.Dr Çukurova Tıp Tem 30, 2013
1,844Deniz Gözler ÖzençIstanbulTurkeyİstanbul Bilgi Üniversitesi / Araştırma GörevlisiTem 30, 2013
1,843Prof. Dr. Yahya AçilKielGermanyDepartment of Oral and Maxillofacial Surgery, UK-SH, Campus Kiel, Germany Tem 30, 2013
1,842selim badurİstanbulTurkeyİ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi-Prof DrTem 30, 2013
1,841Haluk OgmenHoustonUSAUniversity of Houston, ProfessorTem 29, 2013
1,840Ayşe Seza İnalAdanaTürkiyeÇukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Yrd Doç.Tem 29, 2013
1,839Nilüfer TURANAnkaraTurkeyUniversity of Gazi, ProfessorTem 23, 2013
1,838Laurent DesaubryStrasbourgFranceUniversity of Strasbourg, senior CNRS scientistTem 23, 2013
1,837Ilke GuntanLondonUnited KingdomImperial College London/MSc.Tem 23, 2013
1,836Şahika Gülen ŞişmanlarKocaeliTürkiyeKocaeli Üniversitesi, Doçent Dr.Tem 22, 2013
1,835Gülay BozokluBarcelonaSpainAutonomous University of Barcelona -- Postdoc -Materials Science/ChemistryTem 21, 2013
1,834Burç AydınİzmirTürkiyeDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma GörevlisiTem 20, 2013
1,833Nihat KocyigitIzmirTurkeyIzmir University, Lecturer (Director, School of Foreign Languages)Tem 20, 2013
1,832Taner TimurİstanbulTurkeyProf (Retr) Ankara University, Faculty of the Political Sciences.Tem 20, 2013
1,831AYLA DEDEOĞLUİZMİRTurkeyEGE ÜNİVERSİYESİ. PROF.DR.Tem 20, 2013
1,830Tanseli Nesil Charlottesville United StatesUniversity of Virginia, Research Associate Tem 19, 2013
1,829Ayşe ÖzgüneşAnkara Türkiye Tem 19, 2013
1,828aslı çetinistanbultürkiyeyeditepe yard. doç.Tem 19, 2013
1,827Hayriye OzenAnkaraTurkeyAtilim University/ Associate ProfessorTem 19, 2013
1,826Ezgi Turunc BayrakdarIzmirTurkeyEge University Faculty of Pharmacy, Dr.Tem 19, 2013
1,825Enise Ece Gürdal HakgörIstanbulTürkiyeYeditepe Üniversitesi / Yrd. Doç. Dr.Tem 19, 2013
1,824Seyfeddin ErturanIstanbulTurkeyYıldız Teknik Üniversitesi, Prof.Dr.Tem 19, 2013
1,823Gönül DoğanHollandaUniversity of Amsterdam, Assistant ProfessorTem 19, 2013
1,822Emre YıldırımPhiladelphiaUSATemple University, Postdoctoral FellowTem 18, 2013
1,821Can AlkanAnkaraTürkiyeYrd. Doç.Tem 16, 2013
1,820Serkan TaşkentSakaryaTürkiyeSakarya Üniversitesi / Arş. Gör.Tem 09, 2013
1,819Ayhan Aksu-KoçIstanbulTurkeyBogaziçi Üniversitesi / Prof.Dr. Tem 08, 2013
1,818Deniz ErezyilmazusaStony Brook University, Research Assistant ProfessorTem 07, 2013
1,817PELIN VOLKANDURHAMUSADUKE UNIVERSITY, ASSISTANT PROFESSOR OF BIOLOGYTem 06, 2013
1,816oktay şahinistanbultürkiyeTem 04, 2013
1,815Ismail SahinIstanbulTurkeyAssoc. Prof., PhDTem 04, 2013
1,814Zeynep ÇetecioğluİstanbulTürkiyeİTÜ, Dr.Tem 04, 2013
1,813Nur Balkan-AtlıIstanbulTürkiyeİstanbul Üniversitesi Prof. Dr.Tem 03, 2013
1,812Semra BalcıİstanbulTürkiyeİstanbul üniversitesi yrd.doç.Tem 03, 2013
1,811METE KORKUT GÜLMENADANATÜRKİYEÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ / PROF. DR. (MD. PhD.)Tem 03, 2013
1,810Aysegul DemirtasTempeUSArizona State UniversityTem 02, 2013
1,809SEMA BAYKANİstanbulTurkeyİstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı Uzman (Emekli)Tem 02, 2013
1,808Eti MizrahiİstanbulTürkiyeİ.T.Ü., Dr.Tem 02, 2013
1,807Çiler Altınbilek-AlgülİstanbulTürkiyeİstanbul Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr.Tem 02, 2013
1,806GUVEN ARSEBUKIstanbulTurkeyIstanbul Universitesi Prof.Dr. (E)Tem 02, 2013
1,805Metin GürsesAnkaraTurkeyBilkent University- ProfesörTem 02, 2013
1,804Mehmet ErbudakZürihİsviçreETHZ, Prof.Tem 02, 2013
1,803İHSAN ÇALIŞLefkoşaKKTCYakın Doğu Üniversitesi, Prof. Dr.Tem 02, 2013
1,802Ugur TIRNAKLIizmirTürkiyeEge University, Prof.Dr.Tem 02, 2013
1,801Hasan YaziciIstanbulTurkeyIstanbul UniversitesiTem 02, 2013
1,800Cumhur ErtekinIzmirTurkiyeM.D. Emeritus professor in neurologyTem 01, 2013
1,799mehmet özdoğanİstanbulTürkiyeProf.Dr.Emeritus, İstanbul Üniversitesi, Arkeoloji BölümüTem 01, 2013
1,798Yesim AtamerIstanbulTurkeyIstanbul Bilgi Üniversitesi, Prof. Dr.Tem 01, 2013
1,797Okan akhanAnkaraTürkiyeHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi/Prof. Dr.Tem 01, 2013
1,796Ayhan KayaIstanbulTürkäyeIstanbul Bilgi Universitesi, Prof. Dr.Tem 01, 2013
1,795Şevket PamukİstanbulTürkiyeBoğaziçi ÜniversitesiTem 01, 2013
1,794Aslihan TavilIstanbulTurkeyIstanbul Technical University, Associate Professor Dr., Tem 01, 2013
1,793Melek TuterIstanbulTurkiyeIstanbul Teknik Universitesi/Prof.Dr.Tem 01, 2013
1,792Atac ImamogluZürihIsvicreETH Zurich, Fizik ProfesörüTem 01, 2013
1,791Sumru PalaİstanbulTürkiyeİstanbul Teknik Üniversitesi/ Prof.Dr.Tem 01, 2013
1,790Hayrünnisa DincerİstanbulTürkiyeİTÜ, Prof.Dr.Tem 01, 2013
1,789Arif ÇağlarİstanbulTürkiyeİTÜ, Dr.Tem 01, 2013
1,788Mahmut HortaçsuIstanbulTürkiyeıstanbul Teknik Üniversitesi ( emekli) Prof. Dr.. Şu anda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde ders veriyorTem 01, 2013
1,787Özgür ÜnalİstanbulBahçeşehir Üniversitesi, Yard. Doç. Dr.Tem 01, 2013
1,786İlhan TalınlıİstanbulTürkiyeİstanbul Teknik Üniversitesi, Prof.Dr.Tem 01, 2013
1,785gülsün tanyeliistanbultürkiyeitü, y.doç.drTem 01, 2013
1,784Lerzan ÖzkaleIstanbulTurkeyIstanbul Technical University/ ProfessorTem 01, 2013
1,783Anıl DoğanİstanbulTurkeyİTÜ Yrd.Doç.Dr.Tem 01, 2013
1,782Ergin TARIISTANBULTurkeyİstanbul Teknik Üniversitesi, Prof.Dr.Tem 01, 2013
1,781Kerem CankoçakİstanbulTürkiyeİstanbul Teknik ÜniversitesiTem 01, 2013
1,780Candas Tunaliadanaturkeyhacettepe medical faculty, radiation oncology, Prof. Dr.Tem 01, 2013
1,779Deniz SarıbaşHaz 30, 2013
1,778Serdar İSKİTAdanaTurkeyÇukurova Üniversitesi, Doç.Dr.Haz 29, 2013
1,777yakup sarıcaadanatürkiyeprofesor doktor, çukurova üniv. tıp fakültesiHaz 29, 2013
1,776Yunus Emre EvliceAdanaTurkeyÇukurova Universty,Prof.Dr. Haz 29, 2013
1,775Pervin TongayBerlinAlmanyaOkutmanHaz 26, 2013
1,774Guven Incirliogluassoc.prof. dr. izmir ekonomi un.Haz 26, 2013
1,773Michael GräffMünchen GermanyDipl. Ing. TU DarmstadtHaz 25, 2013
1,772Yeliz ÖzsözWuppertalAlmanyabachalorHaz 25, 2013
1,771Dilek KejanliogluIstanbulTurkeyAnkara University (retired), Prof. Dr.Haz 25, 2013
1,770muharrem özsözdarmstadtalmanyaHaz 25, 2013
1,769Melih AricanIstanbulTurkiyeBahcesehir Üniversitesi Profesör Dr. Haz 25, 2013
1,768Ozgur GurcanPalaiseauFranceCharge de Recherche, CNRS, LPP, Ecole PolytechniqueHaz 25, 2013
1,767Figen ÖzsözMunichGermanyDr. phil., PsychologistHaz 25, 2013
1,766James HughesIstanbulTurkeyBahcheshir university instructorHaz 25, 2013
1,765Ugur AkgunCedar RapidsUSAAssistant Professor, Coe CollegeHaz 25, 2013
1,764YASEMIN GURCANNEW YORKUSAMANHATTANVILLE COLLEGE-DEPARTMENT CHAIR - ASSIST.PROF.Haz 25, 2013
1,763NADIRE DURUSacramentoUSAUC Davis, Postdoctoral ScholarHaz 25, 2013
1,762resmiye oraliowa city/iowaabduniversity of iowa, professor of clinical pediatricsHaz 25, 2013
1,761Seren BorvaliİzmirTurkeyİzmir University of Economics/ Res.AssistantHaz 25, 2013
1,760Zeynep ArdaCastellonSpainUniversidad Jaume IHaz 25, 2013
1,759Onur MenteşTriesteItalyaSincrotrone Trieste, Dr.Haz 25, 2013
1,758Lewis JohnsonİstanbulTürkiyeBahçeşehir Üniversitesi; Doç. Dr.Haz 24, 2013
1,757Meral SerdaroğluİstanbulTurkeyBoğaziçi university, professor of physics (part time/retired)Haz 24, 2013
1,756Aysegul TekerIstanbulTurkiyeIstanbul Kultur Universitesi-Yrd.Doc.Dr.Haz 24, 2013
1,755Ercüment CelikUniversity of Freiburg, Dr.phil.Haz 24, 2013
1,754Deniz AydınBerlinAlmanyaFreie Universität Berlin / OkutmanHaz 24, 2013
1,753Mehmet OturanMarne-la-ValléeFranceUniversité Paris-Est, ProfessorHaz 24, 2013
1,752Barış SertkayaDresdenGermanyDr.Haz 24, 2013
1,751Erol GelenbeLondon/LondraUK/IngiltereProfessor, Imperial College LondonHaz 24, 2013
1,750Nese AtabeyizmirTurkeyDokuz Eylul Universitesi/Prof.Dr.Haz 23, 2013
1,749Ipek KulahciPrinceton, New JerseyUSAPrinceton University, Ph.D. candidateHaz 23, 2013